Kenswed Hospital

I juni 2019 öppnade Kenswed Hospital, en mödravårds- och hälsovårdsklinik. Här arbetar lokalanställd personal (en clinical officier, fyra sjuksköterskor, en farmaceut, en labbtekniker, en receptionist, en socionom, en tandhygienist, en ambulansförare, en vaktmästare och en säkerhetsvakt) för att ge kvalitativ sjukvård till invånarna i Ngong med omgivning.

Kenswed Hospital har till att börja med fokuserat på att tillhandahålla prenatal vård till gravida kvinnor och sexualundervisning för ungdomar samt agerat som en allmän vårdcentral. Sedan 2020 bedrivs det även förlossningsverksamhet. I samarbete med hälsoministeriet i Kenya erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn upp till 18 månader, däribland mot polio, mässlingen och difteri.

Kliniken är öppen dygnet runt och såväl mödravårdkontroller som förlossning är gratis. Kenswed Hospital har ett gott rykte och antalet patienter ökar för varje år. Sedan start har kliniken behandlat cirka 11 000 patienter. Under 2021 var det i snitt 128 besök per vecka och fram till januari 2022 har det fötts cirka 115 barn. Sökorsakerna är varierande, men vanligast är olika typer av infektioner och högt blodtryck. Kliniken har sedan 2020 en egen ambulans, dels för att säkerställa snabb hantering av komplikationer vid förlossningar, men även vid andra akuta åkommor.

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park

Kenswed Hospital tar ett samhällsansvar genom att på olika sätt nå ut till människor som har det svårt att ta sig till ett sjukhus på egen hand. Det har dels inletts ett samarbete med mopedcyklister “Boda Bodas” med syfte att som sjukreseservice hämta och lämna patienter vid fem olika hållplatser i Ngong Town. Utöver detta har kliniken börjat leverera läkemedel och hemsjukvårdsbesök till patienter både genom ”Boda Bodas” och den egna ambulansen.

Personal på Kenswed Hospital har startat upp ett ”Girls empowerment program”, där de mest utsatta unga mödrar får stöd i form av sjukvård, tryggt boende, slutförande av utbildning och i sitt föräldraskap. Utöver detta åker personal från Kenswed Hospital kontinuerligt ut till skolor och byar för att föreläsa om sexuell- och reproduktiv hälsa och det anordnas på olika platser fältsjukhus för en dag.

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park

Intill kliniken har det under 2021 startats upp en tandläkarmottagning, Kenswed Dental Clinic, i ett samarbete med TePe och Zelmerlöw & Björkman Foundation. I medel- och låginkomstländer är dålig munhälsa ett mycket vanligt hälsoproblem och tillgången till god tandvård låg. År 2020 var drygt hälften av eleverna på Kenswed i behov av behandling för olika tandrelaterade besvär. Det fanns således ett stort behov för tandvårdande insatser. Kenswed Dental Clinic jobbar utefter två delar, dels förebyggande munhälsoarbete genom information och skapa tillgång till munhälsovårdande produkter samt genom att tillgodose det behandlingsbehov som finns genom den lokala tandvårdskliniken. På Kenswed Dental Clinic jobbar en tandhygienist på heltid och en tandläkare cirka 2 dagar per månad. Kliniken finansieras av Zelmerlöw & Björkman Foundation, Lööf Foundation och Rejlers AB.

Läs ner om Girls Empowerment Program här

Läs mer om Kenswed Hospital och Dental Clinic här