Kenswed Secondary School

Gymnasieskolan startades 2012 av Global Relations i samarbete med den kenyanska löparen Isaac Macharia (pb 2.07 på marathon). Första årskullen tog studenten 2015. Skolan öppnade med två klassrum, ett arbetsrum, kök och toaletter. Idag har skolan 8 klassrum, labbsal, flera personalrum, internat för flickorna, djupborrad brunn, multisportbana och ett mindre bibliotek. Det går närmare 350 elever på skolan och det är något fler flickor än pojkar (fördelning 60-40%).

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park

Eleverna kommer från alla regioner i Kenya såsom Turkana, Mombasa, Machakos, Eldoret mm. Skolans elever antas via två kriterier: godkänt betyg från grundskolan och att man kommer från en fattig bakgrund. Utbildningen och omkostnader bekostas av föreningen och sponsorer, så för eleven är det gratis utbildning inklusive läroböcker, skoluniformer, mat osv. Efter fullföljd gymnasieutbildning erbjuds eleverna universitetsutbildningar, i nuläget har vi 48 elever som sponsras för fyra års studier på universitet (olika inriktningar), eller yrkesutbildningar som vi har i egen regi (Kenswed TVET).

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Boat on Calm Water
Waves at Sea Yosemite National Park
Läs mer om Kenswed Secondary School