Per-Olof Hansson
Ordförande

Född: 1968 Bor: Linköping

Undervisar i Samhällskunskap på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Bedriver forskning om mobilt lärande, främst i Kenya. Varit med i Global Relations sedan starten 1998.

Jag är med i Global relations för att:
”Föreningen är viktig för att bevara intresset hos svenskar som vill vara med och bidra till att ungdomar i fattig miljö får möjligheter till kvalitativ skolgång och skapa framtidstro.”


Kristina Hellberg
Vice ordförande

Född: 1964 Bor: Växjö

Är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Forskar om barns rätt till utbildning, inkludering/exkludering och funktionshinder. Har andra uppdrag inom internationalisering. Varit med i Global relations sedan 2015.

Jag är med i Global relations för att:
”För mig handlar arbetet i Global relations om en vilja att bidra till en förändring och utveckling för att skapa en bättre framtid för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Tillsammans i Global relations är det möjligt att genomföra ett arbete som får reellt avtryck för barn och ungdomar i Kenya.”


David Holm
Sekreterare

Född: 1990 Bor: Munkedal

Arbetar som högstadielärare samt adjunkt i ämneddidaktik. Varit med i Global relations sedan 2017.

Jag är med i Global relations för att:
”Barn och ungas rätt till utbildning och utveckling för inte tummas på. När enskilda stater inte har förmåga eller resurser att tillgodose denna rättighet så måste civilsamhället kliva in. Det är för mig en drivkraft och där gör Global relations en stor skillnad för en stor grupp marginaliserade ungdomar.”


Jonas Barman
Ledamot

Född: 1985 Bor: Lerum

Arbetar som ingenjör inom förnybar energi. Medgrundare av Miale Solar Inventions, solenergibolag i Kenya. Varit med i Global relations sedan våren 2010. Ekonomiansvarig med extra intresse för planering av byggnationer.

Jag är med i Global relations för att:
”Att hjälpa andra, speciellt utsatta barn och ungdomar ger väldigt mycket tillbaka. Glädjen och tacksamheten de känner får mig att bli mer tacksam och inse vad som är viktigt i livet. Global relations är den lilla föreningen som är nära sina familjära projekt, vilket känns väldigt givande.”


Dan Öisjöen
Ledamot

Född: 1985 Bor: Olofstorp

Arbetar som konstruktör och inspektör inom stålbyggnadskonstruktioner. Varit med i Global relations sedan 2011.

Jag är med i Global relations för att:
”Jag tycker det är kul och viktigt att ge människor med sämre förutsättning en chans till en bättre framtid. Jag gillar konceptet att bidra till utveckling genom utbildning.”


Malin Barman
Ledamot

Född: 1985 Bor: Lerum

Är lärare i grunden, men studerar just nu ekonomi och redovisning. Varit med i Global relations sedan 2009.

Jag är med i Global relations för att:
”Barn och ungdomars rättigheter är något jag brunnit för väldigt länge. Genom Global relations har vi möjlighet att hjälpa utsatta ungdomar i Kenya till en framtid bortom utsatthet och fattigdom.”


Axel Kåberger
Ledamot

Född: 1994 Bor: Mölndal

Arbetar som civilingenjör imon byggnadsakustik. Varit med i Global relations sedan 2018.

Jag är med i Global relations för att:
”I Global Relations får man fantastisk möjlighet att hjälpa människor som av olika skäl fått en svår start i livet. Genom föreningen får man insyn i en världsdel som ständigt underskattas, men som kommer spela en allt större roll under det närmaste århundradet.”


Emma Bengtsson
Ledamot

Född: 1996 Bor: Ängelholm

Arbetar som AT-läkare. Varit med i Global relations sedan våren 2020. Ledamot med ett extra intresse för Kenswed Hospitals utveckling

Jag är med i Global relations för att:
”Jag tror på Global Relations syfte, att stärka barn och kvinnors rätt till utbildning och sjukvård i samarbete med lokala förmågor. Baserat på mina forskningsprojekt och min praktik i Östafrika bidrar jag med kunskap om hälsa och sjukvård.”


Maja Romhagen
Ledamot

Född: 1996 Bor: Linköping

Studerar sista terminen till gymnasielärare vid LiU. Varit med i Global relations sedan våren 2020. Ledamot med ett extra intresse för utbildning och byggnationen av skolan i Etiopien.

Jag är med i Global relations för att:
”För att kunna bidra till bättre utbildningsmöjligheter i Kenya och Etiopien. Jag brinner för utvecklingsfrågor som förbättrar människors livsvillkor och ser mitt engagemang som en påverkansmöjlighet”